• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Erfgoed Altena hield donderdag 29 januari op fort Giessen een eerste netwerkbijeenkomst rondom Erfgoed. De bijeenkomst was een succes en krijgt een vervolg. Binnenkort wordt een verslag gepubliceerd op de site.

netwerkbijeenkomst

Er gebeurt veel op het gebied van erfgoed, geschiedenis en de cultuurhistorie in het Land van Heusden en Altena. Ook door instellingen en organisaties die geen directe binding hebben met Erfgoed Altena. Er verschijnen boeken, onderzoeken worden gedaan, lezingen gegeven en tentoonstellingen ingericht om maar een wat te noemen. Dat is een goede zaak. Als Erfgoed Altena juichen we dit toe en waar mogelijk stimuleren en coördineren we dit. Wat denken dat we daarin samen nog meer voor elkaar kunnen betekenen.

We menen dat niet alle organisaties die zich met bedoelde onderwerpen bezighouden bekend zijn met Erfgoed Altena. Daarom willen wij graag meer vertellen over ons werk en ook peilen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Reden voor Erfgoed Altena om 25 organisaties uit te nodigen voor een kennismaking met elkaar. Om te kijken of meer samenwerking en coördinatie van activiteiten nodig en mogelijk is bijvoorbeeld. Of hoe we ons aller erfgoed nog beter kunnen beschermen.