• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

overhandiging acte van altena 2018

Wethouder Paula Jorritsma heeft tijdens de erfgoedavond op Kasteel Dussen voor de tiende keer de Acte van Altena uitgereikt. De Acte werd in 2009 in Werkendam voor de eerste maal door Paula Jorritsma overhandigd aan een bestuurder van één van de drie regio gemeenten. Met de opdracht zorg te dragen voor ons erfgoed. Jaarlijks werd de Acte doorgegeven aan een andere gemeente. Met de komst van de nieuwe gemeente Altena per 1 januari 2019 is het onzeker wie terugkeren als bestuurders in de nieuwe gemeente. Ook is rouleren tussen de drie gemeenten dan niet meer mogelijk. Reden voor Erfgoed Altena om de Acte van Altena niet aan een bestuurder, maar aan de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Altena te overhandigen. Hans Peet nam de Acte in ontvangst met de verzekering dat hij de nieuwe gemeenteraad straks zal wijzen op het belang van goed erfgoedbeleid.