• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Ton Lensvelt geeft donderdag 28 maart een lezing over ‘Kleine geschiedenissen van Dussen’.

rk kerk rk dussen

In twee boekjes worden verhalen over Dussen verteld, welke een periode omvatten van ongeveer vijf eeuwen (1460-1960). Hieruit is een selectie gemaakt voor de lezing. Interessante en leuke verhalen, inclusief foto’s en afbeeldingen vertoond op megagroot scherm. Plaats van handeling is de nieuwe Multi Functionele Accommodatie de Dussenaar, naast de r.k.-kerk.  Een prima toegankelijke accommodatie, alles gelijkvloers, met perfecte geluidinstallatie en volop parkeerplaats op het aanliggende Vrijheidsplein. De aanvang is gesteld op 20:00 uur en de lezing is vrij toegankelijk.