• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

27 juli

Openstellng Fort Giessen van 12.00-16.00 uur. Vrijwilligers geven rondleidingen

31 augustus

Openstellng Fort Giessen van 12.00-16.00 uur. Vrijwilligers geven rondleidingen

12 en 13 september

Monumenten klassendag

14 en 15 september 2019

Landelijke Open Monumentendag met als thema 'Plekken van plezier'

September

Opening Lezingen seizoen Historische Kring

28 september

Liniepadfestival Fort Giessen van 12.00-16.00 uur. Vrijwilligers geven rondleidingen

10 oktober

Lezing over moffenmeiden door Rianne Oosterom door Historische Vereniging Werkendam en De Werken ca.

 15 of 22 oktober

Lezing over Rituelen en tradities bij overlijden door Jef de Jager bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

19 oktober

Muziek uit de tijd van Jacoba van Beieren. Uitgevoerd in de kapel van het Jacoba Cultuurhuis te Woudrichem.  Gespeeld door Scherzi Musici. Naast de musici vertellen Piet Hartman en Ferd de Roode over de geschiedenis van de stad Woudrichem en de relatie die deze stad heeft met Jacoba van Beieren.

30 oktober

Lancering Canon van Altena met voorstelling Jacoba van Beieren in de Werf

12 november

Lezing door streekarchivaris Hildo van Engen over Jacoba van Beieren  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

10 december

Lezing samen met Archeo Altena door Bas van Andel over de verdwenen rivieren van Altena  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

14 of 21 januari 2020

Lezing over de Molukkers, hun geschiedenis en Cultuur door Louise Parihala  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

11 februari

Lezing over Noorse woningen door Janny Lock  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

 5 maart

Dertig jarig bestaan van Archeo Altena

17 maart

Ledenvergadering Historische Kring met bijdragen over de geschiedenis van autobusbedrijf Elshout (De Zwaluw) en de persoon Jacob van der Pol

28 april

Lezing door Herman Teerhofer over Leven met en na Auschwitz  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

mei

Uitgave deel 28 van de Historische Reeks; het boek staat in het teken van 75 jaar bevrijding

16 mei

Excursie naar de synagoge in Sliedrecht.