• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

21 januari 2020

Lezing over de Molukkers, hun geschiedenis en Cultuur door Louise Parihala  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

28 januari

Lezing over de Oude Hollandse Waterlinie door Kees van Maastricht in de Werf in Woudrichem

29 januari

Netwerkbijeenkomst erfgoedorgansiatie met als thema 'de Canon van Altena'

5 februari

Lezing Jelle Simons in het Biesbosch Museumeiland over boek Biesboschcrossings

11 februari

Lezing over Noorse woningen door Janny Lock  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

12 februari

Huiskamerlezing in het Andries Visserhuis door Valentine Wikaart over Werkendammers Wereldwijd

5 maart

Dertig jarig bestaan van Archeo Altena

17 maart

Ledenvergadering Historische Kring met bijdragen over de geschiedenis van autobusbedrijf Elshout (De Zwaluw) en de persoon Jacob van der Pol

19 maart

Jaarvergadering Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. met aansluitend lezing Enny de Bruin over 'Het platteland in de Gouden Eeuw'. 

13 april

Uitgave deel 28 van de Historische Reeks; het boek staat in het teken van 75 jaar bevrijding

28 april

Lezing door Herman Teerhofer over Leven met en na Auschwitz  bij Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

2 mei

Optocht in Werkendam in het kader van 75 jaar bevrijding door Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

16 mei

Excursie naar de synagoge in Sliedrecht met Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena

1 juni

Brabantse Kastelendag op Kasteel Dussen

14 en 15 juni

Slag om Altena