• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

25 november

Brabantse Open Kerkendag in Sleeuwijks kerkje, Hervormde kerken te Eethen, Wijk, Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Rijswijk

www.openkerkenbrabant.nl

http://destadgorinchem.nl/deel-je-nieuws-activiteit/brabantse-open-kerkendag-brabant-vertelt-295310

12 december

Een gezamenlijke activiteit met de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena.

16 januari

Wim van Wijk en Peter Ebben over een historische kaart van de Biesbosch.

24 januari

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst met erfgoedorganisaties in Altena op Fort Giessen

Begin februari

Expositie over Watersnoodramp van 1953 in de Burcht te Werkendam

13 februari

Ger Wassing over ‘Alva’s Raad van Beroerten’. Locatie: Dorpshuis de Oude School in Drongelen.

21 februari

Lezing Historische kleding door de eeuwen heen in Kasteel Dussen. 
https://www.kasteel-dussen.nl/activiteiten/agenda/130049/

www.beleefhetverleden.nl

13 maart

:Algemene ledenvergadering met een bijdrage van Martien Hagoort. Locatie: Het Dijkhuis in Giessen.

10 april

Jan van Oudheusden met een onderwerp over de Eerste Wereldoorlog toegespitst op het eind daarvan en de periode daarna.

12 mei

Afsluiting van het seizoen met een bezoek aan Kamp Vught.