ERFGOED ALTENA
Agenda
Nieuws
Over Erfgoed Altena
Agenda
Open Monumentendag in eerdere jaren
Foto's
Organisaties
Bestuur
Contact


AUGUSTUS

29 en 30 augustus
Beleg van de Papsluis; Napoleontisch regiment strijkt neer voor bivak op fort Bakkerskil; kampvuur met soldaten liedjes zingen; Verhalen van de Linie met het Radiobaken
www.liniepadfestival.nl

SEPTEMBER

Programma Open Monumentendagen

Donderdag 10 en vrijdag 11 september
Monumenten Klassendag
Basisschoolleerlingen bezoeken fort Giessen en de vesting Woudrichem

Donderdag 10 september

Erfgoeddebat: 200 jaar Brabant, een historische vergissing.
Sprekers Jos Swanenberg en Jurgen Pigmans van Erfgoed Brabant; na de pauze debat over het Brabantgevoel van Altena.
Fort Altena te Werkendam; aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 12 september
Werkendam
Andries Visserhuis, Slikstraat 15
Het unieke Werkendamse ambacht van rijswerkers
10.00-16.00 uur

Giessen
Fort Giessen, Giessense Steeg
Foto expositie van militairen uit de Eerste Wereldoorlog; expositie bronzen beeldjes; demonstratie van het ambacht van smid; tochtjes met paard en wagen; munten zoeken voor kinderen
10.00-16.00 uur

Dussen
Bezichtiging van de Kornhoeve die thans wordt gerestaureerd. Bouwbedrijf Oome Raamsdonk BV geeft uitleg over de restauratie en medewerkers laten het ambacht van restaureren zien. Ton Lensvelt vertelt over de historie van het pand, waar meer dan een eeuw lang klompen werden gemaakt. De laatste bewoner was de klompenmaker Piet van Gennip
Korn 26, Dussen

10.00.16.00 uur

Genderen
De bewoners van de fraai gerestaureerde boerderij uit de 18e eeuw zetten hun deuren open. De boerderij bood onderdak aan gelovigen bij de Afscheiding in 1834, in de jaren zeventig van de vorige eeuw zette architect en latere bewoner Huub Branderhorst zich in om sloop van de boerderij te voorkomen.
Meerhoek 25-27, Genderen
10.00-16.00 uur

Uitwijk
De toren van de Hervormde Kerk werd in het afgelopen jaar volledig gerestaureerd. Tijdens de openstelling wordt uitleg gegeven over de restauratie, die werd uitgevoerd door het bedrijf Oome BV te Raamsdonkveer.
10.00-16.00 uur

Vesting Woudrichem
Kunstroute van 12.00-17.00 uur, in veel historische panden wordt kunst tentoongesteld
Hervormde kerk, bezichtiging en toren klimmen

11.00 tot 16.00 uur
RK Kerk Vissersdijk
10.00 tot 16.00 uur


Zondag 13 september

Dussen
Rondleidingen door Kasteel Dussen, Binnen 1
13.00-17.00 uur

Vesting Woudrichem
Kunstroute van 12.00-17.00 uur; in veel historische panden wordt kunst tentoongesteld
RK Kerk Vissersdijk
10.00 tot 16.00 uur

Torenklimmen Hervormde kerk
13.00 tot 16.00 uur.


22 september
Lezing voor Historische Kring door Ginie van Wijk over de Baardwijkse Overlaat en het graven van het Drongelens kanaal.

26 en 27 september
Liinepadfestival op fort Altena met als thema 'Linie in Beeld'
www.liniepadfestival.nl


Woensdag 30 september
Kasteel Dussen; een eeuwenoud huis in Munsterkerk
Lezing door twee grondleggers van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen, Henk Hellegers (oud-burgemeester Dussen / Werkendam) en Tom van der Aalst (oud-streekarchivaris Land van Heusden en Altena) als opening van het 25e jubileumjaar
Kasteel Dussen; aanvang 20.00 uur.
http://www.kasteel-dussen.nl/

 OKTOBER

8 oktober
Lezing door Ton Burgers voor Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
Nederlands Grote Rivieren - 300 jaar strijd tegen overstromingen

www.historiewerkendam.nl


13 oktober
Lezing voor Historische Kring door de heren de Rijke en van der Pol over de geschiedenis van scheepswerf Verolme


NOVEMBER
5 november
Boekpresentatie van deel 24 van de Historische Reeks met als thema winkeltjes
Gemeentehuis te Wijk en Aalburg

www.historischereeks.nl

10 november
Lezing voor Historische Kring door Ton Duffues over De dagelijkse kost in de 20ste eeuw.


DECEMBER

2016

JANUARI

19 januari

Lezing voor Historische Kring door E.G. Bosma over Bevindelijk gereformeerden en het Nationaal Socialisme.

FEBRUARI

16 februari
Lezing voor Historische Kring door Jacob Vos over de geschiedenis van het dorp Aalburg

MAART

15 maart
Ledenvergadering met bijdragen Gijs Kornet i.s.m. Pieter van Dijk over de geschiedenis van de scheepvaart.

APRIL
Lezing voor Historische Kring over de Koude Oorlog, meer info volgt

MEI

14 mei

Afsluiting van het seizoen van de Historische Kring  met een bezoek aan abdij Mariënkroon in Vlijmen

NOVEMBER

25 november
25 jarig bestaan van Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
NieuwsOver Erfgoed AltenaAgendaOpen Monumentendag in eerdere jarenFoto'sOrganisatiesBestuurContact