• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar ‘Cultuur Brabant’aan Tilburg Univeresity, verzorgt dinsdag 19 februari op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing over ‘De dagelijkse zorgen en genoegens van een Brabants echtpaar in de crisisjaren.’  De lezing is in dorpshuis De Oude School, Gansoyen 10 in Drongelen. Aanvang 20.00 uur.arnoud jan bijsterveld

In het najaar van 1931 gaat de werkloze timmerman Noud Bijs­terveld, die op 't Hout (gemeente Mierlo) woont, werken in Maastricht. Zijn vrouw Doortje Bijsterveld-Nooyen blijft met twee kleine kinde­ren achter en zet de manufacturenzaak A. Bijsterveld-Nooyen aan de Helmondseweg voort. Doortje en Noud schrijven elkaar trouw gedurende de twee maanden van scheiding. Hun brieven geven een intiem en levendig beeld van de dage­lijkse zorgen en vreugden van gewone Brabanders in de crisisjaren. In deze lezing staat hun beleving van die moeilijke tijd centraal. Het is een periode waarin vaak verzucht is 'we zullen er ondanks alles de moed maar inhouden'. 

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.