• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

De twee oude grenspalen in Veen zijn gerestaureerd en in volle glorie weer te bewonderen voor voorbijgangers. De uit 1785 daterende Kaaie Paole zijn in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus 2019 uit de grond gereden. De twee hardstenen palen hadden daarbij aanzienlijke schade opgelopen. Naast dat de Kaaie Paole veel betekenen voor de inwoners van Veen, zijn ze ook van grote cultuur historische waarde. Ze geven de oude grenzen van het Oudland van Altena en de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden aan. Op de ene paal staat het wapen van Altena, twee zalmen, en op de andere met het wapen van Heusden, een rad.

2021 kaaiepaole

De opdrachtgeverschap voor de restauratie van de Kaaie Paole lag bij de gemeente Altena. Wethouder Paula Jorritsma heeft meteen na het voorval aangegeven zich volledig in te zetten voor de restauratie van de grenspalen. Specialisten zijn benaderd en betrokken bij het herstel van de palen zodat dit gebeurde volgens de landelijke richtlijnen en de kwaliteitsnormen voor het cultureel erfgoed.

De vakkundige restauratie van de Kaai Paole is uitgevoerd door Skledar Natuursteen B.V. uit Veen. Een expert van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) was bij elke stap in het proces betrokken. Niet alleen vanwege de kennis van zaken, maar ook omdat het vernieuwen en verplaatsen van de palen ingrijpende werkzaamheden zijn die onder de adviesplicht van de minister vallen. Verder hield de expert van RCE in de gaten of de monumentwaarden behouden bleven.

Ook het Waterschap Rivierenland (WSRL) was betrokken bij het herstelproces, de palen staan namelijk formeel op het grondgebied van het Waterschap. Naast RCE, WSRL lette ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit erop dat de restauratie volgens de kwaliteitsnormen gebeurde. De veroorzaker van de aanrijding van de palen is aansprakelijk gesteld voor de schade aan de palen. De kosten voor restauratie worden op hem verhaald.