• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

16 april

Lezing van de Historische Kring door Valentine Wikaart over ‘De belevenissen van Hendrick Hamel’.
Locatie: Rondeel in Woudrichem.

20 april 

Open Archeologische dag op Fort Giessen

20 en 21 april

Weekend van verdedigingserfgoed

11 mei

Een excursie naar de vesting Gorinchem

18 mei

Fort Giessen in het teken van de lente

14 en 15 september

Open Monumetendag