• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Erfgoed Altena is een samenwerkingsverband van organisaties en verenigingen in het Land van Heusden en Altena die zich bezighouden met de geschiedenis en cultuurhistorie van de streek.

De belangrijkste doelstelling van Erfgoed Altena is het stimuleren van de interesse in de geschiedenis van de regio door het organiseren van diverse activiteiten. De regionale organisatie van de Open Monumentendagen is er één van.

In aanloop naar een gemeente Altena heeft Erfgoed Altena in 2016 haar Erfgoedvisie aangeboden aan de drie gemeenten.