• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

klein banner3 01 20160518 102900

De gidsen van Fort Altena nemen in samenwerking met Erfgoed Altena deel aan het Koude oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Het weekend is een landelijk initiatief van stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, aanleiding zijn de herinneringen aan de Cubacrisis van zestig jaar geleden. De Koude Oorlog is een van de 56 vensters van de Canon van Altena. Zestig jaar na de Cuba crisis en drieëndertig jaar na de val van het IJzeren Gordijn, en daarmee het einde van de Koude Oorlog, zijn ook in Altena nog tastbare herinneringen te vinden van een geheime tweede infrastructuur aangelegd voor de civiel-militaire verdediging, het bestuur van het land en de bescherming van de bevolking. Zo werd in de jaren vijftig de NATO brug tussen Sleeuwijk en Gorinchem aangelegd en werden op Fort Altena en Fort Bakkerskil zogenaamde MOB loodsen gebouwd.

Op Fort Altena werden schietoefeningen gehouden door de Bescherming Bevolking, de schietschijvenkelder op het terrein herinnert nog aan die schietbaan. Op Fort Steurgat is in de jaren zestig een noodzetel voor de Scheepvaart ingericht. In de jaren zeventig wordt zowel Fort Altena als Fort Bakkerskil verbouwd tot onderkomen van de geheime Stay Behind organisatie. In het torenfort van Fort Altena werden onder andere moderne deuren, centrale verwarming, vaste vloerbedekking en TL buizen aan gebracht.

Tijdens het Koude Oorlog weekend wordt op Fort Altena een filmpje vertoond over de NATO brug in de uiterwaarden, met uitleg over de bouw van de noodbrug en de rol van Fort Altena daarbij. Ook zijn foto’s en andere documenten uit die tijd te zien. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen bij de schiet[1]schuivenkelder en de schietbaan. Op het Fort is een routebeschrijving aanwezig naar de restanten van de NATO brug in de uiterwaarden van Sleeuwijk. Deze zijn vrij toegankelijk.

Verder worden mensen uitgenodigd die nog herinneringen hebben aan de tijd dat de Bescherming Bevolking schietoefeningen hield op Fort Altena. Ook mensen die nog iets kunnen vertellen over de periode dat de geheime Stay Behind organisatie op Fort Altena en Fort Bakkerskil actief was, zijn meer dan welkom. Hun herinneringen worden opgetekend, zodat ze bewaard blijven voor het nageslacht. Fort Altena is 22 en 23 oktober van 11.00-17.00 uur te bezoeken