• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

 

logo historische kring

De Historische Kring het oude Land van Heusden verzorgt op dinsdag 17 oktober een lezing met als thema ‘Herkomst en verspreiding van de naam ‘Altena’ en veldnamen die vertellen over het landschap in Altena.’ De lezing wordt verzorgd door Bas van Andel in het Dorpshuis, Rondendans 1 in Genderen. Aanvang 20.00 uur.

Altena. Een prachtige naam voor de gemeente tussen Maas en Merwede. Maar wat betekent die naam eigenlijk? Er is veel verwarring over waar de naam voor staat. Bas van Andel heeft samen met Jan de Jong en Hans Scherff onderzoek naar de naam gedaan. Er blijken in ons land en tot ver daarbuiten, tientallen locaties met de naam Altena te zijn. Tijdens de lezing worden de resultaten gepresenteerd. Duidelijk wordt wat Altena betekent, waar de Huoltenarivier lag en waarheen, veelal terug te voeren op onze regio,  de naam geëxporteerd werd naar de rest van Nederland en bijna alle werelddelen.

Veldnamen in Altena

Het tweede deel van de avond gaat over veldnamen in Altena. Vroeger hadden percelen en gebieden in de streek namen. Als je die namen bestudeert, zie je hoe namen laten zien hoe het landschap er uit zag voor de Ruilverkaveling. Bas va Andel zal een serie namen en hun locatie de revue laten passeren, die laten zien dat er hoge, vruchtbare  en lage, natte gebieden waren in Altena. Er zijn veel meer woorden dan ‘het broek’ en ‘de eng’ voor lage respectievelijk hogere gronden. Kortom,  een snelcursus ‘historische namen en het reliëf van Altena.’

Er worden ook nog kort twee bijzondere  groepen namen behandeld: Keltische namen als de Kammet bij Andel en enkele middeleeuwse namen met een watergeschiedenis daarachter bij Genderen.

De avond kent ook nog een derde deel. Bezoekers kunnen vragen stellen over de betekenis van de oude namen van boerderijen, percelen, straten bij hen in de buurt. Zo mogelijk worden die vragen ter plekke beantwoord; anders volgt antwoord schriftelijk achteraf.

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.