• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

vesting woerkum drone

Arie Metz verzorgt voor de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena op dinsdag 19 maart 2024 een lezing over de historie van de visserij in Woudrichem en het visverwerkingsbedrijf Wylax. De lezing is in ’t Dijkhuis, naast de hervormde kerk aan de Kerkstraat 4 in Giessen en sluit aan op de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur.

Metz is bekend door zijn verhalen en vertellingen in het Woerkums dialect. In zijn bijdrage gaat hij terug in de tijd van Woudrichem en met name die van de visserij. Hij laat allereerst een korte introductiefilm zien over de Woerkumse geschiedenis waar het vissersleven centraal staat.

Vervolgens neemt hij de bezoekers mee naar de eerste helft van de vorige eeuw en vertelt hij over bijzonderheden van de riviervisserij: trekvissen, standvissen, soorten en diverse vangstmethodes en bijzondere ambachten.

Na de pauze richt hij het oog gericht op het enige grote visverwerkingsbedrijf ‘Wijnbelt/ Wylax’, dat in Woudrichem een belangrijke plaats innam met haar activiteiten door de jaren heen. Tot slot vertelt hij een waargebeurde vissers-anekdote in uiteraard het onvervalst Woerkums dialect.

Kortom: er is voldoende te horen en te zien over Woerkums roemruchte visserijverleden.

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.