• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

 

fort bakkerskil klein

Landschapsarchitect Eric Luiten geeft donderdag 29 maart om 20.00 uur op Fort Giessen, Giessensteeg 1 te Giessen een lezing. Luiten is voormalig Rijksadviseur Land en Water. Eerder zou Eric Luiten op 9 november spreken op een bijeenkomst van de drie gemeenten over cultuurhistorie, maar was toen verhinderd. Reden voor Erfgoed Altena om hem alsnog uit te nodigen om zijn licht te laten schijnen op landschappelijke ontwikkelingen in de streek en het belang van behoud van cultureel erfgoed.  

Het cultureel erfgoed van Nederland is in beweging. De maatschappelijke interesse in oude gebouwen en oude landschappen is groot en dat leidt tot een aanpak die niet primair gericht is op de vraag hoe het erfgoed in zijn oorspronkelijke staat te behouden, maar hoe we verantwoord de collectie nieuw leven kunnen inblazen.

Eric Luiten komt vertellen en vooral illustreren hoe architecten en landschapsarchitecten in het spanningsveld van behoud en ontwikkeling ontwerpen en vormgeven. Welke benaderingen zijn herkenbaar? Welke bewerkingen zijn verdedigbaar? In de lezing zal hij ook apart ingaan op het proces van de revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een project waar hij de afgelopen 15 jaar bij betrokken is geweest. Een actueel thema nu een deel van het Regionale Bedrijventerrein de Kop van Brabant niet wordt aangelegd, om te voorkomen dat de mogelijke werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie daarmee in het gedrang komt.