• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

GENDEREN – Op dinsdag 10 april verzorgt Michiel van Diggelen op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing over 'De exodus van Hendrik Peter Scholte'.

De titel is ook van een recent verschenen historische roman van zijn hand. De bijdrage is meer dan een presentatie van dit boek. Van Diggelen schetst de rol van Scholte in de Afscheiding en daarna. Van Diggelen zal kort ingaan op sociologische aspecten van de Afscheiding. De persoon van Scholte als exodusmens zal ook uitgebreid aan bod komen.

Hendrik Peter (Hein) Scholte (1805-1868) behoeft in het Land van Heusden en Altena nauwelijks introductie. Hij is de aanjager van de Afscheiding van 1834 in dit gebied, vanuit zijn gemeente van Genderen, Doeveren en Gansoyen. Scholte is tot vrij recent beschouwd als een dwarsligger, die een doodlopende weg heeft bewandeld in de reformatorische traditie. Is dat beeld terecht? De historische roman 'De exodus van Hendrik Peter Scholte' is een verhaal over het leven van deze controversiële predikant tot aan zijn vertrek naar Amerika.

De lezing is in de Gereformeerde kerk, Hoofdstraat 78 in Genderen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.