• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

2. Opening gemeentenhuis

Op De Werf in Woudrichem wordt woensdag 3 oktober vanaf 19.30 uur een film -en fotoavond gehouden door de Bibliotheek CultuurPuntAltena en het Streekarchief.  De avond is de aftrap van de expositie ‘Van Emmikhoven tot Altena’ in het gemeentehuis. Er worden compilaties vertoond van oude dorpsfilms van de gemeente Woudrichem. Ook wordt door het Streekarchief uitgelegd hoe de Beeldbank van Altena werkt en worden verschillende beelden getoond. Je kunt zelf ook foto's meenemen die door het Streekarchief worden gescand. 


In aanloop naar ‘één gemeente Altena’ houdt de Historische Vereniging Werkendam, De Werken c.a. en Erfgoed Altena in samenwerking met het Streekarchief in Heusden vanaf september 2018 de expositie 'Van Emmikhoven tot Altena'. De expositie Van Emmikhoven tot Altena brengt de geschiedenis van de 14 voormalige gemeenten in het Land van Heusden en Altena in beeld. Van Emmikhoven, de eerste gemeente die al in de 19e eeuw heringedeeld werd, tot Altena, de laatste gemeente die straks gevormd wordt per 1 januari 2019.

Behalve informatiepanelen over iedere afzonderlijke gemeente, toont de expositie ook trouwfoto’s en voorwerpen die het logo of wapen van voormalige gemeenten dragen. De tentoonstelling is van 2 tot en met 29 oktober te bekijken op De Werf in Woudrichem.