• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Wie een glimp wil opvangen van de jonkvrouwe Jacoba van Beieren hoeft in de vesting niet ver te zoeken. Zes eeuwen na de Zoen van Woudrichem is Jacoba overal. 

jacobajurkje

Dat begint al direct bij het betreden van de vesting via de Koepoortstraat. In het nabij gelegen Visserijmuseum is een bescheiden expositie ingericht van tekenaar Chris Roodbeen. Blikvanger tussen al die tekeningen is Jacoba van Beieren, de tekeningen werden door nazaten van Roodbeen geschonken aan het Visserijmuseum. Wie na het bezoek aan het museum in de voetsporen van Jacoba de vesting verder wil verkennen, heeft genoeg aan de flyer van VVV Biesboschlinie.

Bijna alle ondernemers leveren een bijdrage aan het Jacobajaar met Jacobataart, Jacobawijn, Jacobapannenkoeken of de speciale Jacoba cakemix van korenmolen Nooit Gedagt. De makers van het Altenabier hebben onder de naam ‘de Zoen van Woudrichem’ een nieuwe biertje gebrouwen. Ook aan kinderen is gedacht, voor hen is een speurtocht uitgezet langs 22 kaarten van Jacoba die her en der in de vesting te vinden zijn. Eerder werd in galerie Des Amis al een expositie gehouden met beelden van Jacoba van Beieren van Jaap Hartman. Hij is tevens de maker van het standbeeld van Jacoba in de vesting.

Voor de komende maanden staan eveneens meerdere activiteiten rond Jacoba in de planning. Zo wordt Jacoba van Beieren en haar gevolg tijdens de visserijdag op 31 augustus door de Heeren van Altena binnengehaald met de blijde intocht. Na haar aankomst wordt een nieuwe symbolisch ‘Zoen van Woudrichem’ getekend. Tijdens de Monumentenklassendag op 12 en 13 september krijgen schoolklassen een rondleiding door de vesting aangeboden door het Stadsgidsengilde met een bezoek aan het Jacoba Cultuurhuis. In de kapel ontmoeten de leerlingen Jacoba en mogen ze samen met haar muziek maken. In het Jacoba Cultuurhuis worden zaterdag 19 oktober - in het kader van de maand van de geschiedenis - concerten gegeven met muziek uit de tijd van Jacoba van Beieren met een optreden van Scherzi Musici. Tevens vertellen Piet Hartman en Ferd de Roode over de geschiedenis van Woerkum en de Zoen van Woudrichem.

Op woensdag 30 oktober wordt in de Werf het startsein gegeven voor de Canon van Altena; centraal staat daarin Jacoba van Beieren. Speciaal voor die gelegenheid wordt een kindervoorstelling rond Jacoba gehouden. Dinsdag 12 november geeft streekarchivaris Hildo van Engen voor de Historische Kring het Land van Heusden en Altena een lezing over Jacoba van Beieren.

Het Jacoba van Beieren jaar is op 13 februari 2019 gelanceerd door Erfgoed Altena, zes eeuwen na het tekenen van de Zoen van Woudrichem, het verdrag tussen Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren. In samenwerking met de Biesboschlinie, de Heeren van Altena, het Jacoba Cultuurhuis, Bibliotheek Cultuurpunt Altena, Streekarchief en het Stadsgidsengilde zijn de activiteiten rond Jacoba van Beieren opgezet.

www.biesboschlinie.nl/jacobavanbeieren

www.jacobacultuurhuis.nl

www.erfgoedaltena.nl

www.heerenvanaltena.nl