• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Het thema van Open Monumentendag 2020 is ‘Leermonument’. Erfgoed Altena gaat zich dit jaar inzetten om de inwoners van Altena alle monumenten in de gemeente te leren kennen. Open Monumentendag wordt gehouden op 12 en 13 september.

motte lente 1

De gemeente Altena telt 225 rijksmonumenten en 133 gemeentelijke monumenten. Erfgoed Altena gaat op zoek naar de mooiste monumenten van Altena, maar ook naar de mooiste verhalen rond de monumenten in het Land van Heusden en Altena. Zo zijn er 99 boerderijen en molens rijksmonument; veertien kerken zijn aangewezen als rijksmonument en heeft Altena 41 verdedigingswerken als rijksmonument. Het enige archeologische rijksmonument in Altena is de motte in Almkerk (zie foto).

De presentatie van de nieuwe uitgave in de Historische Reeks Land van Heusden en Altena is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld.  Aanvankelijk was de presentatie gepland op donderdag 16 april in het gemeentehuis in Almkerk.  De 28e uitgave van de Historische Reeks kreeg als titel 'Oorlog in Altena', 75 jaar vrijheid.  De uitgave telt ruim vierhonderd pagina's en is gevuld met verhalen, dagboeken, achtergrondinformatie en ook nieuw materiaal.  In de reeks verschenen al eerder bundels die geheel gewijd zijn aan de Tweede Wereldoorlog.  De presentatie is nu verschoven naar 17 september.

1945 hervormde kerk genderen hee00031.tjp

RCE 1975 Gemaal peerenboom kleinn 198410

Enkele mensen in de regio werken aan een boek over de wereld van diesel- en elektrische gemalen, watermolens, vlieten, boezems, gantels, heulen, stuwen en sluizen. Voor de ruilverkaveling zorgden meer dan 35 waterschapjes dat de gemeente Altena droge voeten hield en dat sloten juist bijtijds werden gevuld.

De Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena heeft haar jaarvergadering en lezing op dinsdag 17 maart gecanceld vanwege voorschriften over het Corona virus. De lezing wordt nu later in het jaar alsnog gehouden. De lezing zou gaan over het familiebedrijf Zwaluw Reizen B.V. in Giessen. Een bedrijf dat al bijna 100 jaar bestaat en nog steeds actief is.  

Zwaluw

1895 ijsgang

In het Biesbosch Museumeiland wordt woensdag 18 maart de lezing "verleden, heden en toekomst van de Biesbosch" gehouden in het kader van het komende Biesboschjaar 2021, de herdenking van 600 jaar Biesbosch. 

noorse woning watersnood hank4

Janny Lock houdt dinsdag 11 februari op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als onderwerp ‘Geschenkwoningen na de watersnoodramp 1953’. De lezing is in ’t Verlaat, ’t Verlaat 1 in Almkerk en begint om 20.00 uur.

Louise Parihale houdt op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als onderwerp ‘De geschiedenis en de cultuur van de Molukkers. De lezing is in dorpshuis Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk en begint om 20.00 uur.

Molukkers aankomst

DeAlm

Bas van Andel verzorgt 10 december vanaf 20.00 uur in de Hoogt in Uitwijk een lezing over ‘Historische rivieren in Altena en wat er in het landschap nog van te zien is.’ Hij doet dit op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena en de Archeologische vereniging Land van Heusden en Altena. 

Hildo van Engen, streekarchivaris bij het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, verzorgt dinsdag 12 november op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing overJacoba van Beieren in Altena. De lezing is ’t Rondeel en begint om 20.00 uur.

jacoba5

 

De Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena heeft de Kaaie Poale Prijs in het leven geroepen. De prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt aan personen of instellingen die een cultuurhistorische bijdrage hebben geleverd aan het Land van Heusden en Altena. De “Kaaie Paole Prijs” bestaat uit een messing legpenning met daarin het logo van de Historische Kring “Het Oude land van Heusden en Altena.

klein kaaie paolen

Het doel van de prijs is om kandidaten die als individu, groep, instelling, vereniging of stichting een belangrijke cultuurhistorische bijdrage hebben geleverd voor het Land van Heusden en Altena, te waarderen of in het zonnetje te zetten.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet voldaan worden aan minimaal vijf van de zeven volgende criteria:

Subcategorieën

Met een boeiende lezing van Bas van Andel vond woensdag 6 september de aftrap voor Open Monumentendag plaats in de Klompenmakerij van Peter den Dekker in Dussen.

 

Aftrap Open Monumentendag voor Erfgoed Altena